CBR keuring

CBR keuring

Heeft u van het CBR een formulier ontvangen voor een oogheelkundige keuring? Dan kunt u in elk geval bij ons een afspraak maken. De keuring is een afspraak van 30 minuten, verdeelt in twee onderdelen. De eerste 15 minuten is voor vooronderzoeken en de tweede 15 minuten is voor de evaluatie/beoordeling/advies van de oogarts.
Wat neemt u mee: De formulieren van het CBR, zodat wij deze voor u kunnen invullen, uw ID- bewijs en eventueel een recente medicatielijst van uw apotheek.
Tevens ook een ingevuld anamneseformulier:Klik op de link!
Anamnese formulier

De keuring

Tijdens de keuring verrichten we een uitgebreid oogheelkundig onderzoek. Het is niet mogelijk gegevens van een recente oogmeting hiervoor te gebruiken. Het CBR vraagt om meer gegevens dan de uitkomsten van een standaard onderzoek.

Bij de CBR keuring meten we de gezichtsscherpte zowel zonder als met correctie (met huidige bril of lenzen). Indien nodig, onderzoeken we of de correctie kan worden verbeterd (potentieel verbetering van het zicht met optimale correctie).
Tevens brengen we uw gezichtsveld in kaart door middel van gezichtsveld screening en onderzoeken we de gezondheid van uw ogen.

U komt voor een CBR keuring twee maal bij ons langs. Tijdens de eerste afspraak (15 minuten) worden alle vooronderzoeken gedaan. Bij de tweede afspraak (15 minuten) worden er pupilverwijdende druppels gebruikt.

Na het onderzoek worden de uitkomsten met u besproken en brengt de oogarts een advies uit aan het CBR. U krijgt het ingevulde CBR-formulier getekend van ons terug. U draagt zelf zorg voor de verzending naar het CBR. Of uw rijbewijs wordt verlengd, beslist het CBR.

Kosten van de CBR keuring

De kosten voor een CBR keuring zijn: €84,29 excl 21% BTW (ook bij afkeuring).
Dit bedrag kunt u tijdens uw bezoek per pin of contant voldoen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Kostenoverzicht CBR keuring

Vervoer

U krijgt pupilverwijdende druppels toegediend tijdens de afspraak met de oogarts. Deze veroorzaken enkele uren een wazig beeld, vooral bij dichtbij kijken. Ook kunt u enige hinder ondervinden van het licht. Indien u met de auto wilt komen, raden we u aan iemand mee te nemen zodat u niet zelfstandig auto hoeft te rijden. Het kan prettig zijn een zonnebril mee te nemen voor de terugreis.

  • Of neem direct contact op!
    • +31 344 643436

    Of voor spoed gevallen.

    • +31 641-638343