Onze kijk op oogzorg

Bij Betuwe Oogkliniek en Instituut BOKI kijken we anders tegen oogzorg aan dan standaard in Nederland gebruikelijk is. Onze dienstverlening is op Amerikaanse leest geschoeid. Dat houdt in dat we naast een gedegen optische / optometrische oogmeting, vanuit preventief oogpunt verdiepend onderzoek doen.

Wanneer wij vermoeden dat er meer aan de hand is dan alleen een optisch zichtprobleem, kijken we naar de gezondheid van ( optometrie ) en naar de samenwerking tussen de ogen ( orthopie ). Ons doel is voor u het best mogelijke zicht te verwezenlijken en te behouden.

Missie:

Mensen gelukkig maken met het best mogelijke zicht. Dat is voor Betuwe Oogkliniek en Instituut BOKI de reden van haar bestaan.
Dit doen wij met oogzorg die is gebaseerd op hedendaagse kennis, state-of-the-art-technologie en persoonlijke aandacht.

Het succes en de bekendheid die wij in Rivierenland mogen ervaren zijn het rechtstreekse gevolg van het vertrouwen dat patiënten ons schenken en de zorgzame samenwerking met hun huisartsen.

Daar zijn wij oprecht dankbaar voor.


 

Second opinion

Wij geloven pas dat chronische hoofdpijn, tranende of juist droge ogen, geen diepte kunnen zien, dyslexie, en andere oog gerelateerde klachten chronisch zijn, als we met onze geavanceerde diagnose apparatuur geen behandelbare oorzaak hebben kunnen vinden. We hebben al veel mensen die te horen hadden gekregen dat ze hun oog- of zichtprobleem maar moesten accepteren, blij kunnen maken. Als eenmaal de juiste diagnose is gesteld, is er heel veel mogelijk met specialistische glazen of contactlenzen.

Preventieve oogzorg

Vanuit de visie dat goed zicht voor een belangrijk deel de kwaliteit van ons leven bepaalt, vormt preventieve oogzorg ook een onderdeel van onze dienstverlening. Uit cijfers van Vision 2020 ( Vision 2020 ), blijkt dat 80% van de blinden en slechtzienden wereldwijd een vorm van vermijdbare blindheid hebben. In ruim een meerderheid van deze gevallen had dit met preventieve maatregelen voorkomen kunnen worden.

Periodieke check

Een periodieke check van de ogen in de vorm van een uitgebreid oogonderzoek ( Oogonderzoek en oogscreening ) is vanaf het veertigste levensjaar een belangrijk preventief instrument. De symptomen van ouderdomsziekten die leiden tot slechtziendheid of blindheid, kunnen wanneer deze in een vroeg stadium worden herkend, in de meeste gevallen goed worden behandeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht voor het leven
  • Of neem direct contact op!
    • +31 344 643436

    Of voor spoed gevallen.

    • +31 641-638343