Consult oogarts

Consult met de oogarts

Betuwe Oogkliniek en Instituut BOKI vormt in samenwerking met Stichting Oog & Zorg een zelfstandig behandelcentrum. Dat betekent dat, net als in een regulier ziekenhuis, een consult met de oogarts door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Een afspraak binnen 2 weken

Binnen 2 weken hebt u een afspraak voor een consult met een van onze oogartsen. Het voorbereidende oogonderzoek kan zelfs eerder plaatsvinden. Wanneer hieruit mocht blijken dat acute medische oogzorg noodzakelijk is, zorgen we dat het consult met de oogarts zo spoedig mogelijk na het onderzoek plaatsvindt. Bij complexe behandelingen of noodzakelijke acute medische oogzorg kunt u vertrouwen op een optimale samenwerking en doorverwijzing naar lokale, academische en specialistische oogziekenhuizen.

1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen

Omdat onze oogkliniek kleinschalig is van opzet, kunnen we u persoonlijk begeleiden, bieden we hoogwaardige service en hebt u één vast aanspreekpunt voor al uw vragen.

Naar het best mogelijke zicht

Het unieke aan onze oogzorg is bovendien dat wij ons richten op het best mogelijke zicht dat uw ogen kunnen bieden. Daarvan is de gezondheid van de ogen uiteraard een belangrijk aandachtspunt, maar niet het eindstation. Wij nemen, indien u dat wenst, ook de eindverantwoordelijkheid voor de oogmeting en een bijpassende bril of contactlenzen

 

Voor meer informatie kijk op www.oogvoorgezondheid.com.

 

  • Of neem direct contact op!
    • +31 344 643436

    Of voor spoed gevallen.

    • +31 641-638343