Meer info oogonderzoek

Het oogonderzoek in 7 stappen

Het uitgebreide medische oogonderzoek bij Betuwe Oogkliniek en Instituut BOKI is onder te verdelen in 7 stappen.


 

 1. Aanmelding

U kunt een afspraak maken voor een oogonderzoek per mail  of telefonisch  via telefoonnummer (0344)  643 436. Het oogonderzoek kan plaatsvinden op eigen verzoek of via een doorverwijzing  van uw huisarts of opticiën.

 

 1. Verzamelen persoonsgegevens en medisch historie

We noteren uw persoonsgegevens en medische historie op het onderzoeksformulier. U kunt dit formulier ook downloaden van onze website, zelf thuis invullen en meenemen bij uw eerste bezoek aan de oogkliniek.

 

 1. Meting met de matrixveld meter

Bij deze meting wordt uw gezichtsveld gemeten, uw hoornvlies onderzocht en een eerste autorefractiemeting gedaan. Deze meting biedt een eerste indicatie voor de oorzaak voor eventuele zicht- en oogproblemen.

 

 1. Refractiemeting

De meeste mensen kennen de refractiemeting van de opticiën. Op basis van de matrixveld meting wordt een indicatie van de eventuele sterkte gemeten. Dit is ook het moment dat uw ogen gedruppeld worden, waardoor uw pupillen verwijd worden. De meting zal daardoor eenvoudiger en sneller verlopen.

 

 1. Pauze

Pauze van 10 minuten onder het genot van een kopje koffie of thee

 

 1. Microscopisch onderzoek

Met een microscoop wordt de voorkant van uw oog bekeken en de druk van uw ogen gemeten. Daarna wordt de binnenkant van uw ogen onderzocht.

 

 1. Optioneel laserscan

Alleen indien dit noodzakelijk is en er aanwijzingen voor zijn, vindt er met een laserscan een scan van uw ogen plaats. Hiermee wordt laag voor laag de dikte van uw netvlies en de gezondheid van uw oogzenuwen gemeten.

 

Het Oogonderzoek neemt circa 1 uur in beslag.

 

foto’s


 

Wat is het verschil tussen een refractiemeting en een oogonderzoek?

Refractiemeting:

Een refractiemeting is een relatief korte meting van ongeveer 3-5 minuten dat kan aangeven of er een zichtprobleem of een potentieel zichtprobleem aanwezig is. Een refractiemeting kan niet precies zorgen voor een juiste diagnose van wat er aan de hand is met uw ogen. Het kan alleen betekenen dat u een afspraak zou moeten maken voor een uitgebreid oogonderzoek met uw optometrist of een oogarts. Veranderingen in oogmetingsresultaten kunnen meer betekenen dan alleen een verandering in cijfers. Kennis en aandacht zijn nodig om de oorzaak van de veranderingen te achterhalen.

Veranderingen in bijziendheid
De patiënt verhoogt in sterkte van -1,5 naar -2,0. Wat kan dit betekenen?

1. Geen oogaandoeningen, alleen veranderingen in de noodzaak van het zicht ( veel computerwerk, enz.)

2. Ontwikkelingen met betrekking tot suikerziekte –> Voor veel mensen is de verandering van het zicht een teken voor suikerziekte.

3. Veranderingen in de bolling van het hoornvlies door een ziekte, degeneratie of dystrofie.(Pijnloos) Voorbeeld: Keratoconis

4. Staarontwikkelingen. Centrale gedeelte van de lens van het oog.

Veranderingen in verziendheid
 De patiënt verhoogt in sterkte van +1,5 naar +2,0. Wat kan dit betekenen?

1. Geen oogaandoeningen, patiënt wordt ouder en verborgen verziendheid wordt zichtbaar.

2. Zwelling van de gele vlek, Macula edema.

3. Macula Degeneratie

4. Staarontwikkelingen. Anterieure corticale

Veranderingen in astigmatisme
 De patiënt verhoogt in sterkte van 1,5 naar 2,0. Wat kan dit betekenen?

1. Geen oogaandoeningen, alleen veranderingen in de noodzaak van het zicht ( veel computerwerk, enz.) Dit kan een tijdelijke verandering zijn.

2. Veranderingen in de bolling van het hoornvlies door een ziekte, degeneratie of dystrofie.(Pijnloos) Voorbeeld: Keratoconis

3. Staarontwikkelingen. Anterieure corticale met onregelmatige ontwikkelingen.

4. Vervorming van het netvlies. Rimpelen van het netvlies of andere gele vlek aandoeningen.

 

Oogonderzoek:

Probleem georiënteerd

Waar kunt u bij probleem georiënteerd aan denken. U kunt denken aan een gericht onderzoek bij:

 • Hoornvlies ziekte
 • Diabetes
 • Glaucoom
 • Melanoom/retinoblasten
 • Oogbeschadigingen
 • Dingen in het oog die er niet horen
 • Oogproblemen bij het computeren
 • Zichtproblemen op het gebied van leren

Second opinion
 Een second opinion is het recht van iedere patiënt met een medische aandoening, ook patiënten met een oogaandoening hebben hier recht op en kunnen hier gebruik van maken.

Er is een grote verscheidenheid aan oogzorgkundigen in Nederland en er is zeker een verschil in hoe en welke diagnose ze stellen of wat voor een behandelplan ze adviseren bij een oogaandoening of zichtproblemen.

Dit verschil zit hem onder anderen in of de oogzorgkundigen de standaard methodes hanteren en of zij gebruik maken van de nieuwste apparatuur. Dit kan allemaal invloed hebben op het stellen van een juiste diagnose of misschien een onjuiste.

Aan de andere kant is er vaak een onduidelijke, minimale communicatie tussen patiënt en dokter en ontstaan hierdoor misverstanden die de patiënt verhinderen op de juiste manier met het behandelplan/onderzoek om te gaan om zo tot betere resultaten te komen.

Een second opinion van een derde partij (oogkliniek) zou heel waardevol kunnen zijn voor elke patiënt die nog met vragen danwel twijfels zit over een bepaalde diagnose of behandelplan. De oogkliniek die deze second opinion verstrekt is onafhankelijk. De kliniek heeft geen baat bij het wel of niet behandelen van de gestelde diagnose. Belangrijk is natuurlijk wel dat de kliniek de meest vooraanstaande apparatuur en kennis in huis heeft om zo’n onderzoek grondig en secuur te kunnen verrichten.

Een goed voorbeeld is glaucoom. Dit is een oogziekte die langzaam maar zeker blindheid veroorzaakt en komt veel voor bij mensen van 40 jaar en ouder. Helaas is het op dit moment zo dat het aantal mensen met een onjuiste diagnose ( danwel gediagnostiseerd met glaucoom terwijl er iets anders aan de hand is, danwel mensen met glaucoom maar niet opgemerkt en dus onbehandeld) vele malen groter is dan de mensen met een juiste diagnose glaucoom en behandeling.

Laten we één ding duidelijk stellen, bij een second opinion gaat het er niet om dat de ene oogzorgkundige beter is dan de andere. Het is gewoon simpel een feit dat twee oogzorgkundigen meer weten dan een en u als patiënt heeft hier groot voordeel bij.

Bevindt u zich in een situatie dat u zich niet comfortabel voelt bij een gestelde diagnose, heeft u vragen over een behandelplan of maakt u zich op welke manier dan ook zorgen, neemt u dan gerust contact met ons op. Een second opinion neemt bij ons 2 uur in beslag. Misschien wordt het vergoed door uw verzekering, misschien ook niet, maar het is zeker dat het de kosten waard zijn. Een duidelijke uitleg aan u maakt hier deel van uit, u weet precies wat er aan de hand is als u de deur uitgaat. Een volledig en uitgebreid rapport met daarin alle uitslagen van de testen en de aanbevelingen omtrent diagnose en behandelplan zal worden opgestuurd naar uw oogzorgkundige. Zo kan er een optimale samenwerking onstaan zodat u de beste zorg krijgt voor uw oogaandoening of zichtprobleem.

Binoculair onderzoek
Dit onderzoek staat in het teken van de gezondheid van de ogen. Dit onderzoek kan noodzakelijk zijn bij klachten als hoofdpijn, branderige ogen en moeite met lang lezen of wanneer er twijfels zijn over de stand of de samenwerking van de ogen. De optometrist kijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. De optometrist kan hierbij ook zien hoe de samenwerking is tussen de beide ogen. Indien nodig met behulp van pupilverwijdende druppels, zodat als het ware de deur verder open wordt gezet om naar de binnen te kijken. Door deze druppels gaat u tijdelijk wat wazig zien en zijn de ogen lichtgevoeliger. Dit kan problemen geven met autorijden. Als u van te voren weet dat u gedruppeld wordt, dan kan een zonnebril van pas komen en is het verstandig u te laten rijden.

Glaucoom onderzoek

Glaucoom is een chronische oogaandoening, waarbij er in de meeste gevallen sprake is van een verhoogde oogdruk. Hierdoor kan de oogzenuw worden aangetast en het gezichtsveld verdwijnen.

Diagnose van glaucoom: Deskundige controle van de ogen kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht brengen. Na het veertigste levensjaar is dit vooral belangrijk, vooral wanneer glaucoom voorkomt in de familie. Alleen oogdrukcontrole is hiervoor niet toereikend. Om de diagnose glaucoom te kunnen stellen, worden er enkele oogheelkundige onderzoeken uitgevoerd, zoals:

 • Hoornvlies pachymetry
 • Gonioscopie
 • Meten oogdruk
 • Beoordelen oogzenuw en de verschillende lagen en structuren van het netvlies (OCT)
 • Oogafvoer
 • Gezichtsveld onderzoek

HOORNVLIES PACHYMETRY: Hoornvlies pachymetry is een meting van de dikte van het hoornvlies. Hoornvlies pachymetry wordt ook beschouwd als een belangrijke test in de vroege opsporing van glaucoom. Een dikkere-dan-gemiddelde hoornvlies kan resulteren in een druk hoger dan de ‘ware’ druk,  overwegende dat een dunner-dan-gemiddelde hoornvlies kan resulteren in een druk lager dan de ‘ware’ druk.

GONIOSCOPIE: Bij dit onderzoek wordt de kamerhoek bekeken. In de kamerhoek wordt het oogvocht afgevoerd. Als deze afvoer gestoord is, kan de oogdruk omhoog gaan. Dit onderzoek wordt meestal gedaan bij verdenking op glaucoom. Nadat er een verdovende oogdruppel is aangebracht, wordt er een contactlensje op het oog geplaatst, waarmee de kamerhoek kan worden bekeken.

METEN OOGDRUK: Na het geven van een verdovingsdruppel en het aanbrengen van een lichtreflecterende stof wordt een apparaatje tegen het oog geplaatst. Met behulp van blauw licht kan de oogarts de mate van vervorming van het oog beoordelen. Naarmate de oogdruk hoger is moet meer kracht uitgeoefend worden door dit apparaatje om het oog enigszins van vorm te doen veranderen. De mate van uit te oefenen kracht is dus een maat voor de oogdruk. Het onderzoek is pijnloos en kortdurend. Vanwege de gebruikte reflecterende stof kunnen de ogen enige tijd een gele kleur vertonen. Voor oogartsen is deze applanatiemethode een routinehandeling.

OCT: Bij een OCT-onderzoek (Optical Coherence Tomography) worden er foto’s gemaakt van de structuren van het oog. Het gaat hier om de dwarsdoorsnede van (een gedeelte van) het netvlies (retina). Op deze manier kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het mogelijk maken van een eventuele behandeling.

OOGAFVOER: Dit wordt gedaan door voor het oog van de patient een lens te plaatsen en dan door de microscoop de oogafvoer te bestuderen. Dit onderzoek is geheel pijnloos en duurt ongeveer 5 minuten.

GEZICHTSVELDONDERZOEK: Gezichtsveldonderzoek (perimetrie) kan tegenwoordig al of niet automatisch geschieden. Het principe is voor beide onderzoekmethoden gelijk. De patiënt moet tijdens het onderwek met een oog naar een lichtje in het midden van een bol of een plat vlak kijken, waarbij het andere oog afgedekt is met een lapje. De patiënt kijkt strak naar het lichtje in het midden, terwijl op telkens andere plaatsen na elkaar korte lichtflitsen worden aangeboden, waar de patiënt op moet reageren: hij moet op een knopje drukken of “ja” zeggen wanneer hij een lichtflits ziet. Zo kan het hele gezichtsveld worden onderzocht en men kan constateren of er ergens in het gezichtsveld door glaucoom defecten zijn veroorzaakt. Gezichtsveldonderzoek is pijnloos, er hoeft niet gedruppeld te worden en het duurt ongeveer 15 tot 30 minuten per oog.

Hoe wordt dit onderzoek verricht? Voor het maken van een OCT is het nodig dat uw pupillen verwijd zijn. U krijgt hiervoor pupilverwijdende druppeltjes in het oog. Het duurt ongeveer vijftien minuten voordat de druppels werken. Tijdens het onderzoek gaat u met uw kin in een kinsteun en uw voorhoofd tegen een band. Als naar het OCT-apparaat kijkt, ziet u rood licht met daarin een groene stip. Tijdens het onderzoek kijkt u naar de groene stip. Een OCT wordt van één oog of beide ogen gemaakt en is geheel pijnloos. Het onderzoek duurt in totaal meten oogdruk beoordelen oogzenuw en de verschillende lagen en structuren van het netvlies (OCT), oogafvoer, gezichtsveld onderzoek 5 tot 10 minuten. Uw pupillen blijven nog enige uren verwijd, u kunt dus niet zelf terugrijden na het onderzoek.

Droge ogen onderzoek

Wat zijn droge ogen? Droge ogen ontstaan bij mensen die niet genoeg traanvocht of traanvocht van slechte kwaliteit produceren. Hierdoor kan het oog niet goed vochtig gehouden worden.

Klachten bij droge ogen. Door droge ogen kunnen de ogen gaan branden en steken of zelfs slijm gaan afscheiden. Dit kan weer tot een teveel aan traanvocht leiden. Het traanvocht is echter niet van goede samenstelling, zodat er geen goede laag tranen op het oog ontstaat. Hierdoor ontstaan droge ogen en wordt het oog kwetsbaar voor uitdroging.

Wat is traanvocht? Traanvocht heeft als belangrijkste functie het oog vochtig te houden. Iedere keer dat u met uw oog knippert, wordt het traanvocht in een dun laagje gelijkmatig verdeeld over het oog. Dit dunne laagje noemt men de traanfilm.

De traanfilm

 • houdt het oog glad,
 • beschermt het oog tegen de buitenlucht en
 • voorkomt dat het oog uitdroogt.

De traanfilm is samengesteld uit drie lagen:

1.       olieachtige laag

2.       waterige laag

3.       slijmachtige laag

1.       Olieachtige laag – Kleine kliertjes in de oogleden, de kliertjes van Meibom produceren de olieachtige, buitenste laag van de traanfilm. De functie is te voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt.

2.       Waterige laag – De traanklier in de oogkas, boven de buitenste ooghoek, maakt de middelste laag aan. Deze waterige laag heeft tot taak het oog schoon te wassen van vuil en stof.

3.       Slijmachtige laag – De slijmachtige binnenste laag van de traanfilm komt uit kleine kliertjes in het bindvlies van het oog. Het zorgt ervoor dat de waterige laag zich gelijkmatig over het oog verdeelt en zich er goed aan vasthecht.

De oorzaak van droge ogen. Droge ogen ontstaan als de hoeveelheid of samenstelling van het traanvocht niet voldoende is om het oog te beschermen. Droge ogen kunnen veel oorzaken hebben. Er is onderzoek door de oogarts nodig om vast te stellen wat de oorzaak is van droge ogen.  Droge ogen kunnen ontstaan door:

 • Bijwerking van geneesmiddelen
 • Oogziekten, zoals de ziekte van Sjögren
 • Het ontbreken van bepaalde lagen in de traanfilm
 • Te weinig of slechte knipperbewegingen

Diagnose van droge ogen. Een oogarts moet de oorzaak van droge ogen bij u vaststellen om de juiste behandeling te kunnen bepalen. Meestal wordt echter geen duidelijke oorzaak gevonden.

Prognose. Meestal vormen droge ogen een (ernstig) ongemak. Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen ze leiden tot slecht zicht. Droge ogen behandelen is meestal niet eenvoudig, omdat het lang niet altijd lukt de oorzaak van de droge ogen weg te nemen. Als een ontsteking van de oogleden het probleem veroorzaakt, dan wordt dit eerst behandeld.

Droge ogen vochtig houden. Indien de traanklier of het bindvlies van het oog door een ziekte onherstelbaar beschadigd is, dan is het belangrijk de irritatie van het oog zoveel mogelijk te verminderen. Dit kan op twee manieren:

1. Kunstmatig traanvocht toevoegen – Door kunsttranen toe te dienen of gebruik van een gel vult u het traanvocht aan.

2. Aanwezig traanvocht vasthouden – Een speciale, beschermende bril gaat verdamping tegen. Ook kan het afvoerkanaaltje van het traanvocht tijdelijk of permanent worden dichtgemaakt.

Tips om droge ogen te voorkomen

Tip 1 – Merkt u dat u onder bepaalde omstandigheden méér klachten heeft van droge ogen, probeer dan deze omstandigheden te veranderen. U kunt voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt door de luchtvochtigheid in huis te verbeteren. Dit kunt u doen met behulp van waterbakken aan de verwarming of door de aanschaf van een luchtbevochtiger.

Tip 2 – Buiten kunt u een speciale (fiets)bril dragen die aan de zijkanten is afgesloten en ervoor zorgen dat de ogen door de wind niet te veel uitdrogen.

Tip 3 – Vermijd zaken die extra droogte of irritatie geven, zoals een haarföhn, een ventilator of rook.

Tip 4 – Het dragen van contactlenzen kan bij droge ogen grote problemen geven. U kunt complicaties voorkomen door regelmatig oogdruppels te gebruiken volgens de aanwijzingen van de oogarts en de ogen laten controleren door de oogarts.

Slapen met half open ogen. Sommige mensen slapen met hun ogen half open en het is van belang dit te melden aan de oogarts die u onderzoekt voor uw klacht.

Slecht zicht onderzoek

Er is sprake van low vision (slechtziendheid) wanneer het niet meer mogelijk is om met een bril of contactlenzen van optimale sterkte de dagelijkse dingen te doen. De specialist van BOKI stelt tijdens het onderzoek vast of er sprake is van slechtziendheid.

Op grond van het onderzoek wordt samen met de patiënt vastgesteld met welk optisch hulpmiddel de patiënt het meest gebaat is. Dit kan variëren van een telescoop/loepenbril tot een eenvoudige handloep of een geavanceerd elektronisch hulpmiddel.

Deze hulpmiddelen kunt u niet bij ons verkrijgen. Wij regelen voor u wel de afspraak bij het juiste bedrijf zodat u optimaal geholpen wordt. Voor onze patiënten met low vision is dat in de meeste gevallen EGRA. Ook kan een adviseur van Egra uw thuissituatie bekijken en advies geven voor aanpassingen die het dagelijks leven eenvoudiger maken voor u.

Eerste hulp!!

Definitie eerste hulp: dringende behandeling voor letsel, etc., voordat medische zorg beschikbaar is.

Het oog is opvallend sterk en veerkrachtig deel van het menselijk lichaam. Soms moet u wellicht optreden om ernstige schade te voorkomen. De meest voorkomende omstandigheden die aanleiding geven om te behandelen zijn:

 • Iets in het oog dat daar niet hoort: bijv wimper, korreltje zand, zaagsel, enz.
 • Chemische irriterende stoffen in het oog.
 • U heeft iets uit uw oog gehaald wat daar niet hoort zoals wimper of korreltje zand en nu heeft u een branderig gevoel of het doet pijn
 • Schade aan de ogen of de omliggende anatomie veroorzaakt door een stomp voorwerp.
 • Spontane bindvlies bloeding (meestal na een trauma van het oog door een stomp voorwerp)
 • Oog infectie/ conjuncticitis, rood oog
 • UV straling/ verbranding door zon

 

 • Of neem direct contact op!
  • +31 344 643436

  Of voor spoed gevallen.

  • +31 641-638343